REGULAMIN

UWAGA  ZMIANY  W  REGULAMINIE!!! 

 

 

 1. Warunkiem uczestnictwa jest:
 1. Przesłanie drogą mail poprawnie i kompletnie wypełnionej karty zgłoszeniowej w terminie do 7 stycznia 2020 roku, limitowana liczba zespołów (podpisana własnoręcznie przez opiekuna lub rodzica) , 
 • przybycie do biura organizacyjnego w dniu festiwalu od 8.15 do godz. 9:50,
 • dokonanie wpłaty 5 zł od osoby,
 • dostosowanie się do regulaminu ustalonego przez organizatorów,
 • złożenie Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 • otrzymanie potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia 
 1. Uczestnicy zakwalifikowani będą w następujących kategoriach: schole dziecięce (szkoła podstawowa), młodzieżowe zespoły wokalno-instrumentalne (liceum), soliści dzieci młodsze (0 -3 klasy), dzieci starsze (4-6 klasy), młodzież (od 7 klasy wzwyż)  
 1. W ramach przeglądu uczestnicy przedstawiają dwie  kolędy lub pastorałki dwie zwrotki w każdej.

Obowiązują dwie kolęda lub pastorałka w kategorii (2 zwrotkowe).

 1. Mile widziana jest kompozycja własna, która będzie dodatkowo promowana
 1. Łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut, prezentowane utwory winny być wykonywane z pamięci!
 1. Ocenie jury podlegać będzie:
 • poprawność intonacyjna i interpretacyjna
 • precyzja wykonania utworu
 • aranżacja
 • wartość artystycznej aranżacji
 • zgranie zespołu
 • walory estetyczne
 • ogólne wrażenie
 1. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i obsługę techniczną oraz ciepły posiłek.
 1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 1. Laureaci w swoich kategoriach otrzymują nagrody i wyróżnienia.
 1. W przypadku wyjazdu wykonawcy przed ogłoszeniem wyników nagrody nie będą odsyłane.
 1. Wypełnione karty zgłoszeniowe (w formacie JPG lub PDF) prosimy kierować drogą elektroniczną
 1. Zgodnie z ustawą RODO każdy uczestnik konkursu po przez zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez organizatora Festiwalu jakim jest parafia p.w. Św. Jadwigi w Bolkowie
 1. Zgłoszenie uczestnictwa i podpisanie karty zgłoszeniowej, jest równoznaczne z zgodą na publikowanie wizerunku na stronie Festiwalu Kolęd i Pastorałek i na Faccebook
 1. Klauzura Rodo (podpisana własnoręcznie przez opiekuna lub rodzica)

 

 

 

 

KATEGORIE

UWAGA  ZMIANA!!!

1. Schola Dziecięca (dzieci do klasy 8 szkoły podstawowej)

2. Schola Młodzieżowa (młodzież od 1 liceum klasy )

3. Solista Dziecięcy młodszy (dzieci od 0 do 3 klasy szkoły podstawowej)

4. Solista Dziecięcy starszy (dzieci od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej)

5. Solista Młodzieżowy (młodzież od 7 klasy wzwyż)

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

  

 

XVI Diecezjalny Festiwal Kolęd i Pastorałek 

11 stycznia 2020 Bolków

Zapraszamy 

Copyright ©